Bibliotheek Dessel

Makkelijk lezen

Makkelijk lezen plein

Kinderen met een leesprobleem vinden lezen meestal niet leuk omdat het hen veel moeite kost. Speciaal voor hen is er in de bib een Makkelijk Lezen Plein. Zo wordt lezen weer leuk.

Wat vind je op het MLP-rek in de jeugdafdeling?

Een selectie makkelijk leesbare boeken met een duidelijke lay-out en eenvoudig taalgebruik, makkelijk te doorzoeken door de frontale opstelling.

Voor wie? 

Kinderen van 8 tot 13 jaar met dyslexie, taalachterstand, concentratieproblemen, leesproblemen. De bedoeling is vooral het LEESPLEZIER te verhogen; door méér te lezen zal de woordenschat vergroten, zullen de woorden sneller herkend worden en zal het leestempo verhogen.

Meer info:

Meer info over MLP vind je op www.makkelijklezenplein.be