Bibliotheek terug open op 3 juni 2020

De laatste dagen zorgde de communicatie over de maatregelen voor de bibliotheken voor enige verwarring. Eerst leek het erop dat alle bibliotheken tot 8 juni zeker gesloten bleven, later werden de lokale besturen opgeroepen om de bibliotheken snel weer te openen, rekening houdend met alle hygiënemaatregelen en social distancing.

Kind

Zoals we al communiceerden in de flyer die vorige week bij de Desselaars in de bus viel, heropent onze bibliotheek de deuren op woensdag 3 juni. Deze datum blijft ongewijzigd. Alle leden ontvangen nog een elektronische of papieren nieuwsbrief met de concrete maatregelen en alle info over hoe een bezoek aan de bib precies zal verlopen. Al deze informatie vind je binnenkort ook hier op de website.